Το γυαλί είναι ένα αδρανές υλικό, που σημαίνει δεν διαρρέει καμία ουσία στα τρόφιμα και τα ποτά που έρχεται σε επαφή. Επίσης καθαρίζεται εύκολα, είναι οικονομικό και 100% ανακυκλώσιμο. Το μοναδικό του ίσως μειονέκτημα είναι ότι σπάει στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και στα χτυπήματα.

Θα σας προτείναμε λοιπόν όπου εσείς κρίνετε ασφαλές να προτιμάτε τα γυάλινα σκευή.